The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2006

161 to 170 of 285
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

161  download 22481 Dissertation: Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico
F. Hosseini (2006), p. 253
162  download 228028 Report: Random social networks, unemployment and wage inequality
Y.M. Ioannides, A.R. Soetevent (2006), p. 46
163   Article: Wages and Employment in a Random Social Network with Arbitrary Degree Distribution
Y.M. Ioannides, A.R. Soetevent in: The American Economic Review, Vol. 96 (2006), p. 270-274
164   Article: Getting European universities into shape
B. Jacobs, F. van der Ploeg in: European Political Science, Vol. 5 (2006), p. 288-303
165   Article: Guide to reform of higher education: A European perspective
B. Jacobs, F. van der Ploeg in: Economic Policy (2006), p. 537-592
166   Chapter: Leeftijdsolidariteit in de doorsneepremie
C. Jansen, J.H. Tamerus in: Kosten en baten van collectieve pensioensystemen (2006), p. 147-165
167   Article: Duration Dependence in Sickness Absence: How Can We Optimize Disability Management Intervention Strategies?
C. Joling, W. Groot, P. Janssen in: Journal of occupational and environmental medicine, Vol. 48 (2006), p. 803-814
168   Article: Betrouwbaardere mobiliteitsprognoses: nieuwe methodiek berekent de onzekerheidsmarge in toekomstmodellering
G. de Jong, A.I.J.M. van der Hoorn in: Verkeerskunde, Vol. 2006 (2006), p. 37-41
169   Article: Dual track or academic route for auditors: does it matter?
N. Jonker, H van Ophem, J. Hartog in: Applied Economics, Vol. 38 (2006), p. 1019-1035
170   Report: Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap
R. van het Kaar, E. Smit, W. Buitelaar, R. Colard, M. van der Meer, J. Popma, F. Tros (2006), p. 249