The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2006

131 to 140 of 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

131  download 499417 Report: Van bijstand naar werk in Amsterdam: effectiviteit van re├»ntegratietrajecten voor de bijstandsgerechtigden in de periode 2001-2004
M. de Graaf-Zijl, A. Heyma, T. de Hoop (2006), p. vii, 48
132   Book: Arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord. Deel 2: Vooruitblik op 2010
D.H. Grijpstra, P.M. de Klaver, J.A. Korteweg, M. van Leeuwen, C. van der Vegt (2006)
133   Book: Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland juli 2006
D.H. Grijpstra, P.M. de Klaver, A. Heyma, M.L. Biermans, D. de Graaf, J.A.C. Korteweg, C. van der Vegt, P.M. Jansen (2006)
134   Book: De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord. Deel I: Foto van 2005
D.H. Grijpstra, P.M. de Klaver, M.L. Biermans, D. de Graaf, J.A. Korteweg, M.J. van Leeuwen (2006)
135   Report: Kosten en baten van EQUAL-projecten: verantwoordingsdocument.
C.M.E. Groot (2006), p. 36
136   Report: Uit de bakken aan de bak: Houdt het verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB voldoende rekening met de samenstelling van de bijstandspopulatie?
C.M.E. Groot, M. van Gent, D. de Graaf, J.P. Hop, M. de Niet (2006), p. 92
137   Report: Verdiend met pensioen?: ontwikkelingen in participatie over de levensloop
C.M.E. Groot, K. Sadiraj (2006), p. 34
138   Report: Werkt de reintegratiemarkt?: onderzoek naar de marktwerking op de reintegratiemarkt
C.M.E. Groot, D.A. Hollanders, J.P. Hop, A.M. Onderstal (2006), p. 103
139   Article: The compensating income variation of cardiovascular disease
W. Groot, H. Maassen van den Brink in: Health Economics, Vol. 15 (2006), p. 1143-1148
140   Dissertation: Voting in the laboratory
J.W. Grosser (2006), p. 195