The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2006"

AuthorsM.R. van den Berg, K.H.S. van Buiren
TitleDe toekomst van groen in economisch perspectief
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2006
Title seriesSEO-rapport
Series number873
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDit rapport beoogd op basis van kwantitatieve analyse de gevolgen van toekomstige economische ontwikkelingen voor de groensector in kaart te brengen. Aan de hand van een economische scenario analyse is geprobeerd een antwoord te vinden op vragen als:


Hoe ziet de economische toekomst van de groensector eruit?
Zijn er redenen om aan te nemen dat de stagnatie in de groensector doorzet in de komende jaren of is er juist uitzicht op herstel?
Hoe zal de structuur van de groensector zich in de komende jaren ontwikkelen? Houdt de toetredingsgolf en de daarmee gepaard gaande druk op marges aan of zal deze ontwikkeling stabiliseren?
Welke economische variabelen zijn van invloed op de ontwikkeling van de groensector?

Het rapport is erop gericht om zowel hoveniers en groenvoorzieners als beleidsmakers te informeren over de mogelijke scenario's voor de economische toekomst van de groensector.

Het rapport is niet openbaar. Voor informatie kunt u terecht bij de VHG.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker