The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2006"

AuthorsJ. Holleman, P.A. Risseeuw
TitleNationale goede doelen rapport 2006: een inventarisatie onder VFI-leden
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2006
Pages45
Title seriesSEO-rapport
Series number936
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractTransparantie is het ‘toverwoord’ voor de geloofwaardigheid van vele sectoren geworden. Zo ook voor de goededoelensector. Van groot belang is de wijze waarop transparantie, als kernwaarde, wordt ingevuld. De goededoelenorganisaties die zich hebben verenigd in de brancheorganisatie VFI hebben daarvoor hun Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Deze code bevat onder meer spelregels voor de informatievoorziening aan gevers, vrijwilligers en andere belanghebbenden.

Optimale openheid en kenbaarheid is een dure plicht voor publiek gesteunde goededoelenorganisaties. De VFI, brancheorganisatie van landelijke goede doelen, presenteert daarom hierbij haar Nationale Goede Doelenrapport 2006. Dit rapport draagt bij aan verdere transparantie van de goededoelensector in Nederland. In opdracht van de VFI heeft SEO Economisch Onderzoek voor het tweede achtereenvolgende jaar in kaart gebracht hoe de ontwikkelingen van doelbesteding, inkomsten, werkgelegenheid en uitvoeringskosten zich in 2005 verhielden bij de VFI-leden.

De bevindingen in dit onderzoek zijn vooral feitelijk van aard. Het onderzoek is niet bedoeld als impactstudie of als benchmark, maar kan daarvoor – zeker op termijn – wel de basis vormen. De VFI heeft de intentie dit sectoronderzoek jaarlijks te laten uitvoeren. Dit jaarlijkse onderzoek zal op middellange termijn bijdragen aan scherpere inzichten in doelmatigheid en effectiviteit van de instellingen. Naast een grondige inventarisatie van doelbestedingen en inkomsten, biedt het rapport dit jaar inzicht in doelgebieden, doelgroepen en doelregio’s. Ook wordt aandacht besteed aan de werkgeverspositie van instellingen: op welk niveau liggen de arbeidskosten (ook die van de directeur), hoe komen arbeidsvoorwaarden tot stand, welke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er? We vertrouwen erop dat het rapport bijdraagt aan de kenbaarheid van de goededoelensector
Document typeReport
Document finderUvA-Linker