The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2006"

AuthorJ. Holleman
TitleMarktaandelen volmachtkanaal 2005
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2006
Pages24
Title seriesSEO-rappert
Series number930
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
Abstract“De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) stelt het volmachtbedrijf centraal. Zij doet dat primair door op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden…. Zij geeft actief richting aan een verdere professionalisering en groei van het volmachtbedrijf en vervult een brugfunctie tussen haar leden en verzekeraars, assurantietussenpersonen, overheid en toezichthouders.”

Net als vorig jaar heeft het bestuur van de NVGA aan SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven om onder de leden van de NVGA na te gaan wat de waarde is van de collectieve inspanningen binnen het volmachtkanaal. Het gaat hierbij om de premie, geboekte schade, gerealiseerde provisie, tekencommissie en schadereserve over 2005.

Flinke inspanningen van het NVGA-bureau hebben uiteindelijk geleid tot deelname van 181 van de 188 NVGA-leden. Dit is een aanzienlijke groei t.o.v. de participatie in 2004. De gemeten gegevens zijn - in overleg met de NVGA - naar rato opgehoogd, resulterend in een betrouwbaar beeld van het NVGA-totaalniveau. De resultaten van dit onderzoek verschaffen de NVGA continuerend inzicht in de gezamenlijke positie van de NVGA-leden binnen het volmachtkanaal en binnen de totale distributieketen.

Om aansluiting te behouden bij de CVS-jaarcijfers worden in dit rapport alleen de gegevens van de branches Motorrijtuigen, Brand, Transport en Overige varia beschouwd. Alle genoemde totalen hebben uitsluitend betrekking op deze vier branches.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker