The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2006"

AuthorsB.J.F. Hof, C.C. Koopmans
TitleWoningcorporaties in Amsterdam: marktmacht en subsidies
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2006
Pages40
ISBN9789067333221
Title seriesSEO-rapport
Series number875
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDit rapport behandelt de kwestie van marktmacht van corporaties op de Amsterdamse woningmarkt, en de omvang en financiering van de onrendabele top.

De CDA gemeenteraadsfractie in Amsterdam geeft in een onderzoeksvoorstel aan dat het functioneren van de woningmarkt in Amsterdam te wensen overlaat. De fractie vindt het wenselijk dat een beter aanbod en een betere doorstroming op de woningmarkt in Amsterdam ontstaat. Dit leidt tot een aantal onderzoeksvragen. Aan SEO Economisch Onderzoek is gevraagd om twee van deze vragen te beantwoorden:
1. Waaruit bestaat het monopolie van woningcorporaties in Amsterdam?
2. Wat zijn de kosten van de bouw van een sociale huurwoning in Amsterdam?

Beide vragen hebben betrekking op de kwestie van marktmacht bij corporaties. De eerste betreft de vraag of woningcorporaties in Amsterdam marktmacht bezitten. De tweede sluit aan bij de vraag hoe die marktmacht wordt aangewend. Woningcorporaties financieren bij sociale huurwoningen een zogenaamde ‘onrendabele top’: het verschil tussen de (netto contante waarde van de) netto huuropbrengsten en de bouwkosten (inclusief grondkosten). Informatie over de omvang van de onrendabele top (het onrendabele deel van een investering) geeft een beeld van de mate waarin corporaties hun middelen voor sociale doelen inzetten.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker