The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2006"

AuthorsB.J.F. Hof, J.A.C. Korteweg, J. Poort, C.C. Koopmans
TitleBaten in beeld; Kengetallen kosten-batenanalyse: beelden voor de toekomst
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2006
Pages25
ISBN9789067333405
Title seriesSEO-rapport
Series number884a
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractHet consortium Beelden voor de Toekomst is van mening dat, ondanks de aanzienlijke inspanningen die worden verricht, de achterstand met betrekking tot het restaureren en conserveren van audiovisueel materiaal steeds verder oploopt. De tijdsklem tussen aan de ene kant het niet te stoppen verval en aan de andere kant de toenemende maatschappelijke, culturele en economische waarde vraagt om een oplossing op zeer korte termijn.

Voordat, zoals het hoort, het reguliere onderhoud kan worden bekostigd uit het reguliere budget moet er eerst een inhaalslag worden gemaakt. De totale kosten van de volledige uitvoering van het project bedragen € 173 miljoen. Voor dit bedrag is een aanvraag ingediend uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Deze rapportage beschrijft een kengetallen-kostenbatenanalyse van dit project. Zoals gebruikelijk is daarbij de zogenaamde OEI-leidraad gevolgd (OEI = Onderzoek Effecten Infrastructuur). Deze leidraad geeft aan hoe de kosten en baten van wegen, spoorlijnen e.d. voor de ‘BV Nederland’ kunnen worden bepaald. Daarbij worden ook het milieu en andere ‘zachte’ effecten meegenomen.

Deze methode is ook toepasbaar op andere soorten projecten, zoals Beelden voor de Toekomst. Naast de totale kosten en baten wordt ook aangegeven waar de effecten terechtkomen: bij het consortium, afnemers/gebruikers, auteursrechthebbenden, derden of de overheid.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker