The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsB.E. Baarsma, J. Mulder
TitleNederland toezichtland: een economisch perspectief
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
Pages54
ISBN9067332925
Title seriesSEO-rapport
Series number792
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractIn het Programma Andere Overheid (PAO) geeft het kabinet aan langs welke lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd. De wijze waarop de overheid haar toezichttaken vormgeeft, is hier ook een onderdeel van. Eind 2004 is binnen PAO het project ‘Marktordening en economische sectoren’ van start gegaan. Dit project omvat tevens een economische analyse van het huidige Nederlandse toezichtregime, die onder voorzitterschap van Coen Teulings zal worden uitgevoerd.

Deze notitie dient als input voor die analyse en beantwoordt vragen als:

wat is toezicht?
wie zijn de toezichthouders?
wat is het probleem?, en
wat zijn oplossingsrichtingen?
Document typeReport
Document finderUvA-Linker