The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsM. van Damme, J. de Haan, K. Kraan, T. Kwakkelstein, J. de Leede, B. Steijn, K. Tijdens
TitleVerzonken technologie: ICT en de arbeidsmarkt
PublisherSociaal Cultureel Planbureau
PlaceDen Haag
Year2005
Pagesvii, 153
ISBN9037702058
Title seriesWerkdocument / Sociaal en Cultureel Planbureau
Series number114
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDe digitalisering van de leefwereld heeft zich geleidelijk en succesvol voltrokken. Ook op het werk is ict inmiddels verzonken technologie. Vrijwel alle werkenden hebben met digitale apparatuur te maken, en dat in grote verscheidenheid. Het bracht verschillen tussen werkenden en niet-werkenden met zich. Werkenden tonen meer interesse in computers, hebben meer digitale vaardigheden en een diverser gebruikspatroon dan werkenden. Wat zijn de oorzaken van deze verschillen? Versterkt deze digitale ongelijkheid ook de sociale ongelijkheid tussen beide groepen?

Voor veel werknemers heeft het gebruik van ict op het werk positieve gevolgen, maar voor een aantal van hen is computergebruik juist minder gunstig. In dit rapport is de relatie met de kwaliteit van de arbeid, de betrokkenheid bij het werk, rsi, het inkomen en de loopbaanmogelijkheden onderzocht. Bij de gevolgen van ict-gebruik blijkt de organisatie van de arbeid een belangrijke rol te spelen.
Document typeReport
Download
Document finderUvA-Linker