The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsK.H.S. van Buiren, J. Holleman
TitleKengetallen goede doelen 2004: een inventarisatie onder VFI leden. SEO-rapport
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
Pages33
Title seriesSAEO-rapport
Series number828
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractEr zijn maar weinig sectoren die tegenwoordig zo in de schijnwerpers staan als de goededoelensector. Geen wonder, de wereld van ‘het goede doel’ gaat iedereen aan. Meer dan ooit wordt van deze organisaties verwacht dat ze het publiek informeren over hun werkwijze en prestaties.

Informatie die nodig is om verantwoording af te leggen en maatschappelijke steun te behouden of te vergroten. Sectorale informatie wordt daarbij steeds belangrijker. Enerzijds voor de leiding van individuele instellingen om ontwikkelingen in de eigen organisatie beter te kunnen duiden. Anderzijds om, indien nodig, het ‘verhaal’ van de sector te kunnen vertellen.

Informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de sector en bij de instellingen is essentieel voor een goed functioneren van individuele organisaties en voor de VFI als hun belangenbehartiger. Daarom heeft de VFI besloten een bedrijfstakanalyse te presenteren. Beoogd wordt relevante ontwikkelingen middels kengetallen tot uitdrukking te brengen.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker