The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsP.H.G. Berkhout, E.E. Berkhout, L. Girigorie, C. Kotzebue
TitleTuristika: modelscenario's 2005-2012: Tussentijds verslag behorende bij de workshop 6 oktober 2005
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
Pages36
Title seriesSEO-rapport
Series number841
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractAan SEO Economisch Onderzoek is door de Dienst Economische Zaken (DEZ) van Curaçao opdracht verleend tot het verder ontwikkelen van het eerder opgeleverde model ‘Turistika-1’, dat de economische effecten van toerisme op de Curaçaose economie berekent.

Het doel van dit onderzoek is de verdere vervolmaking van het instrument, waardoor de overheid van het Eilandgebied Curaçao nauwkeuriger in staat is de effecten van toerisme op het eilandeconomie te analyseren. Ook dient de projectiehorizon vergroot te worden naar 2012. Voor de structuur van zowel de vraagzijde als de aanbodzijde wordt in principe het reeds bestaande model als uitgangspunt gehanteerd.

De betrouwbaarheid wordt nog verder vergroot door het invoegen van nieuwe informatie van recentere jaren, stroomlijning van de interne structuur van het model en uitbreiding van het aantal referentiegroepen.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker