The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsE. Berkhout, A. Heyma, M. van Leeuwen, P. Berkhout, N. Brouwer, C. Zijderveld
TitleWaarom dalen de inningspercentages van transacties en boetevonnissen?
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
PagesVIII, 93
Title seriesSEO-rapport
Series number801
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractSinds enkele jaren wordt door het CJIB een daling waargenomen van de inningpercentages van de transacties (‘Trias’) en geldboetevonnissen (‘Strabis’). Tegelijkertijd is het inningpercentage van sancties in het kader van WAHV-beschikkingen voor verkeersboetes (‘WAHV’) over dezelfde periode constant is gebleven. Het vermoeden is dat de daling bij Trias en Strabis het gevolg is van diverse maatschappelijke factoren, zoals economische -en demografische ontwikkelingen, (justitieel)-beleid en verschuivingen in profielkenmerken van gesanctioneerden.

De Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) heeft daarom de instroom van zaken, aangemeld bij het CJIB tussen 1 januari 1999 en 30 oktober 2004, aan een econometrische analyse onder-worpen. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat:
Een veranderde samenstelling in strafbare feiten die door middel van een transactievoorstel of een geldboetevonnis worden gehandhaafd verreweg de belangrijkste verklaring is voor veranderingen in inningpercentages van Trias- en Strabis-zaken.
NoteAanwezig in universiteitsbibliotheek UvA.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker