The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsM.R. van den Berg, K.H.S. van Buiren, J. Holleman
TitleGroen onder druk: bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
ISBN9789067333146
Title seriesSEO-rapport
Series number857
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDit rapport beschrijft de uitkomsten van het tweejaarlijks branchebreed uitgevoerde bedrijfsvergelijkende onderzoek onder hoveniers en groenvoorzieners. Het geeft inzicht in de structuur van de groensector en het economische presteren van bedrijven actief op de markt voor groen.

Welke deelmarkten zijn er te onderscheiden? Wie zijn de belangrijkste opdrachtgevers in de onderscheiden deelmarkten? Welk soort groenbedrijven manifesteren zich als aanbieder op deze deelmarkten? Dit zijn vragen die aan de orde komen bij het bestuderen van de structuur van de groensector.

Het bedrijfseconomische presteren van de sector wordt geanalyseerd aan de hand van een indeling in referentiegroepen. Deze groepen bestaan uit onderling sterk vergelijkbare groenbedrijven. De analyse is opgebouwd rond vier hoofdthema's: werkgelegenheid en personeel, omzet, kosten en exploitatieresultaat
Document typeReport
Document finderUvA-Linker