The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsM. de Nooij, J. Poort
TitleVooruit met procesinnovatie
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
Pages46
ISBN906733295X
Title seriesSEO-rapport
Series number814
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractEen belangrijk deel van de economische groei van de afgelopen decennia is bereikt door slimmer te produceren: door met dezelfde hoeveelheid arbeid en kapitaal meer toegevoegde waarde te creëren. Soms betekent slimmer produceren het optimaliseren door kleine aanpassingen in het product, het productieproces, de financieringsstructuur of het personeelsbeleid. Soms is de verandering substantiëler, bijvoorbeeld met de introductie van een geheel nieuw product of een vernieuwd procédé. Dergelijke veranderingen komen meer in aanmerking voor het felbegeerde predikaat ‘innovatie’. Het belang van optimalisatie en innovatie voor de Nederlandse welvaartsontwikkeling zal de komende jaren aan belang toenemen doordat de inzet van arbeid naar verwachting maar beperkt kan groeien door de aanstaande vergrijzing. Deze paper gaat in op innovatie in de industrie en richt zich daarbij op procesinnovaties.

De onderzoeksvraag luidt: Wat is de rol van procesinnovatie in de maakindustrie, en hoe kan deze worden gestimuleerd?

Hoofdstuk 2 gaat in op de definitie van innovatie in het algemeen en procesinnovatie in het bijzonder. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een overzicht van wat er kwantitatief bekend is over innovatie en met name procesinnovatie in de Nederlandse industrie. Hoofdstuk 4 gaat in op de knelpunten bij (proces)innovatie en hoofdstuk 5 relateert dit aan het innovatiebeleid.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker