The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2004

61 to 70 of 249
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241

61  download 334888 Report: An Investigation of the impact of interest rates and interest rate volatility on Australian financial sector stock return distributions
R. Faff, M. Kremmer, A. Hodgson (2004), p. 31
62   Report: Samen sterk of beter alleen?: over de werking van het besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten
F. Felsö, J. Mulder, B.E. Baarsma (2004), p. 140
63   Book: Economie en Recht
D. Furth, W. Kanning, H.O. Kerkmeester, G. Plug, R.J. Bergh (2004)
64   Chapter: Conditionele Inferentie Methoden en Kleine Steekproeven in de Econometrie
K.J. van Garderen in: Over de grenzen van het weten. Jaarboek 2003 van de Vereniging van Akademie Onderzoekers (2004)
65   Book editorial: De waarde van solidariteit. Spanning in de tweede pijler van het pensioengebouw.
H.G. de Gier, B. Aalbers, G. Dietvorst, L. Janssens, L. Kok, L.S. Putman (2004)
66  download 334915 Report: Bartlett correction in the stable AR(1) model with intercept and trend
N.P.A. van Giersbergen (2004), p. 25
67  download 334914 Report: On the effect of deterministic terms on the bias in stable AR models
N.P.A. van Giersbergen (2004), p. 11
68  download 1701 Report: How (not) to raise money
J.K. Goeree, J.L. Turner (2004)
69   Chapter: Stability and complex dynamics in a discrete tatonnement model
J.K. Goeree, C.H. Hommes, H.N. Weddepohl in: Complexity in Economics Volume I. Methodology, interacting agents and microeconomic models (2004), p. 390-405
70   Article: Asymmetries in conditional mean variance: modelling stock returns by asMA-asQGARCH
J.G. de Gooijer, K. Brannas in: Journal of Forecasting, Vol. 23 (2004), p. 155-171