The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2004

101 to 110 of 249
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241

101  download 146774 Report: Dynamics of Chinese comparative advantage
J. Hinloopen, C. van Marrewijk (2004), p. 69
102   Report: Beoordeling van het vergelijkingskader modaliteiten
B. Hof, C.C. Koopmans (2004), p. 24
103   Report: De maatschappelijke betekenis van doorvoer: second opinion bij TNO Inro onderzoek
B. Hof, C.C. Koopmans (2004), p. 42
104  download 3631 Report: A robust rational route to randomness in a simple asset pricing model
C.H. Hommes, H. Huang, D. Wang (2004)
105   Chapter: Consistent expectations equilibria
C.H. Hommes, G. Sorger in: Complexity in Economic Volume I. Methodology, interacting agents and microeconomic models (2004), p. 260-294
106  download 3582 Report: Coordination of expectations in asset pricing experiments
C.H. Hommes, J. Sonnemans, J. Tuinstra, H. van de Velden (2004)
107   Chapter: Economic Dynamics
C.H. Hommes in: Encyclopedia of Nonlinear Science (2004), p. 1
108   Article: Afschrikken helpt meer dan bemiddelen
J.P. Hop, M. Zijl in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 344-346
109   Article: Innovatie in Nederland: De markt draalt en de overheid faalt
B. Jacobs, J.J.M. Theeuwes in: Economisch Statistische Berichten, Vol. 89 (2004), p. 582-585
110   Book editorial: Innovatie in Nederland: De markt draalt en de overheid faalt, KVS Pre-adviezen
B. Jacobs, J.M.M. Theeuwes (2004)