The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2004"

AuthorC. van der Vegt
TitleAmsterdamse Economische Verkenningen. Najaarsbrief 2004. De regionale economie in 2004 en 2005: herziene ramingen en een terugblik
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2004
Pages23
Title seriesSEO-rapport
Series number774
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractSinds het verschijnen van de AEV-voorjaarspublicatie 2004 hebben het IMF, CPB en CBS nieuwe cijfers naar buiten gebracht met betrekking tot de internationale, de nationale en de regionale economie. Deze cijfers gaven aanleiding tot het maken van een najaarspublicatie. Ditmaal zijn er niet zozeer andere inzichten in de economische ontwikkeling op korte termijn – in 2004 en 2005 – die daartoe nopen, als wel grotere kennis van de ontwikkeling in het recente verleden.

De economische groei van de regio Amsterdam in 2002 en 2003 is op grond van voorlopige CBS-cijfers wat naar beneden bijgesteld. Hoewel de prognoses voor 2004 en 2005 nauwelijks zijn veranderd, zal de werkgelegenheid zich – volgens het CPB in de MEV2005 – in deze jaren vermoedelijk iets minder gunstig ontwikkelen. Het CPB verwacht voor heel Nederland een iets grotere groei van de arbeidsproductiviteit en een wat kleinere van de werkgelegenheid.

In Hoofdstuk 2 wordt geanalyseerd waarom de regionale economie de afgelopen jaren niet of nauwelijks nog harder groeide dan de Nederlandse. Tevens wordt de huidige conjuncturele situatie vergeleken met die in het verleden. In Hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling in zowel werkgelegenheid als werkloosheid behandeld. De afwijkingen van de voorjaarspublicatie hebben hier voornamelijk betrekking op de gemeente Amsterdam.

De verschillen zijn echter niet schokkend. Nederland en de regio Amsterdam lijken bezig aan een heel geleidelijk maar standvastig herstel en zo’n periode laat zich gemakkelijker voorspellen dan een periode met een conjunctuuromslag. Zoals altijd zijn er echter onzekerheden. Olieprijs, eurokoers, aanslagen en epidemieën kunnen gemakkelijk leiden tot afwijkingen van het rechte pad van conjunctuurherstel.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker