The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2001

61 to 70 of 690
1 ... 41   51   61   71   81 ... 131 ... 201 ... 271 ... 341 ... 411 ... 481 ... 551 ... 621 ... 681

61  download 3042 Chapter: Netwerken, databestanden en de noodzaak van transparantie
A.W.A. Boot in: Jonge wijn in oude zakken (2001), p. 71-78
62  download 3045 Chapter: Onderneming en financiele markt: herpositionering van ondernemingen
A.W.A. Boot, A. Schmeits in: Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (2001), p. 31-62
63  download 3051 Article: Regulation and Banks' Incentives to Control Risk
A.W.A. Boot in: Sveriges Riksbank Economic Review, Vol. 2 (2001), p. 14-24
64  download 3052 Chapter: Regulation and the Evolution of the Financial Services Industry
A.W.A. Boot, T.T. Milbourn, S. Dezelan in: Challenges for Central Banking (2001), p. 39-58
65  download 3081 Report: Sunflower management and capital budgeting
A.W.A. Boot, T.T. Melbourn, A.V. Thakor (2001)
66   Article: The many faces of information disclosure
A.W.A. Boot, A.V. Thakor in: The Review of Financial Studies, Vol. 14 (2001), p. 1021-1057
67   Book: Independence and Objectivity; A framework for Internal Auditors
E. Boritz, S. Chang, J. Francis, S. Maijoor, L. McDaniel, J. Mutchler, D. Prawitt, A. Schilder, J. Tsui, G. Vinten, R. Whittington (2001)
68   Article: Erkenning van de Belgische collectieve schuldenregeling in Nederland
T.M. Bos in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 19 (2001), p. 199-203
69  download 157 Report: Global risk, effort, and emotions in an investment experiment
R. Bosman, F.A.A.M. van Winden (2001)
70  download 2641 Report: Anticipated and experienced emotions in an investment experiment
R.A.J. Bosman, F.A.A.M. van Winden (2001)