The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2001

401 to 410 of 690
1 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271 ... 341 ... 381   391   401   411   421 ... 481 ... 551 ... 621 ... 681

401   Article: De omrekening van deelnemingen in vreemde valuta naar rapporteringsvaluta
H.P.A.J. Langendijk, S.W. Bissessur in: MAB, Vol. 75 (2001), p. 180-197
402   Chapter: Externe verslaggeving over prestaties en risico's: Tell it like it is!
H.P.A.J. Langendijk in: FMA Kroniek 2000 (2001), p. 33-46
403   Article: Fair value en/of kostprijs voor waardering en winstbepaling
H.P.A.J. Langendijk in: Accountant Adviseur, Vol. 6 (2001), p. 28-32
404   Chapter: Financiele instrumenten in de verslaggeving van niet-financiele instellingen
H.P.A.J. Langendijk, P.F.J. Veuger in: Het jaar 2000 verslagen (2001), p. 113-138
405   Article: Reflexieve economie - een herorientatie (H.Gels), book review
H.P.A.J. Langendijk in: Controllers Magazine, Vol. 15 (2001), p. 52-53
406   Article: Use and usefulness of financial accounting and auditing: the case of trade union bargainers, review of the dissertation of H.F.D. Hassink
H.P.A.J. Langendijk in: Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, Vol. April (2001), p. 93-95
407   Chapter: Assurantietussenpersonen
J.J.A. Leenaars in: Automatisering van de Informatieverwerking-Typologien (2001)
408   Chapter: Postorderbedrijven
J.J.A. Leenaars in: Automatisering van de Informatieverwerking-Typologien (2001)
409   Chapter: Sociale Zekerheid
J.J.A. Leenaars in: Automatisering van de Informatieverwerking-typologien (2001)
410   Chapter: De weg naar beta/techniek na havo en vwo
M.J. van Leeuwen, E. Berkhout in: De menselijke kant van beta/techniek; opmaat voor een betere balans tussen aanbod en vraag (2001), p. 189-196