The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2000

291 to 300 of 702
1 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271   281   291   301   311 ... 351 ... 421 ... 491 ... 561 ... 631 ... 701

291   Article: Mobile Commerce: An Exploratory Study on Impacts in Mobile Services
M.D.F. Hendrikse, E. Christiaanse in: PrimaVera Working Paper, Vol. 25 (2000)
292   Article: De markt voor onderzoeksmakelaars
J. Hinloopen in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 85 (2000), p. 152-155
293   Article: De stille revolutie
J. Hinloopen in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 85 (2000), p. 347-
294   Chapter: De verzilvering van een groeibelofte
J. Hinloopen, E.J. Bartelsman in: ICT en economische groei: preadviezen van de Koninklijke Vereniging van Staathuishoudkunde (2000), p. 61-82
295   Article: How well do firms in different countries innovate?
J. Hinloopen in: Research Memorandum, Vol. 2000 - 4 (2000)
296   Article: ICT en economische groei: een hypothese
J. Hinloopen, E.J. Bartelsman in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 85 (2000), p. 376-378
297   Article: More on subsidizing cooperative and noncooperative R&D in duopoly with spillovers
J. Hinloopen in: Research Memorandum, Vol. 2000 - 1 (2000)
298   Article: More subsidizing Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers
J. Hinloopen in: Journal of Economics, Vol. 72 (2000), p. 295-308
299   Article: R&D Efficiency gains due to cooperation
J. Hinloopen in: Research Memorandum, Vol. 2000 - 3 (2000)
300   Article: Strategic R&D cooperatives
J. Hinloopen in: Research in Economics, Vol. 54 (2000), p. 153-185