The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1999

371 to 380 of 557
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 271 ... 331 ... 351   361   371   381   391 ... 441 ... 501 ... 551

371   Article: Relationship between two eigenmatrices of a (real) symmetric matrix
H. Neudecker, M. van de Velden in: Economic Theory, Vol. 15 (1999), p. 778-
372   Article: Similarity and Distance Matrices
H. Neudecker, M. van de Velden in: Economic Theory, Vol. 15 (1999), p. 153-
373   Chapter: The Role of Trust and Assurance Services in Electronic Channels: An Exploratory Study
A. Noteberg, P.W. Christiaanse, Ph. Wallage in: ICIS Proceedings (1999), p. 472-478
374   Article: The Role of Trust and Assurance Services in Electronic Channels: An Exploratory Study
A. Noteberg, P.W. Christiaanse, Ph. Wallage in: PrimaVera Working Paper, Vol. 99 (1999)
375  download 473103 Dissertation: Household energy demand and environmental management in Kenya
F.O. Nyang (1999)
376   Article: Schets van de samenhang van de kwalitatieve eigenschappen in Stramien
D.H. van Offeren in: De Accountant, Vol. 105 (1999), p. 396-399
377   Article: Does Auctioning of Entry Licences Affect Market Prices? An Experimental Study
T.J.S. Offerman, J.J.M. Potters in: CREED Working Paper (1999)
378   Article: Management verloop en bedrijfsprestaties: Nederland in internationaal perspectief
P.H. van Oijen, C.H.S. Bouwman in: MAB, Vol. 73 (1999), p. 383-392
379   Article: Amerikaans inflatiebeleid als leerproces
G.G. Oly in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vol. 2 (1999), p. 102-103
380   Article: Cafe-ruzies, opzettelijk letsel en aansprakelijkheidsverzekering
G.G. Oly in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vol. 5 (1999), p. 269-271