The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1997

41 to 50 of 654
1 ... 21   31   41   51   61 ... 121 ... 191 ... 261 ... 321 ... 391 ... 451 ... 521 ... 581 ... 651

41   Article: Financieel beleid op drijfzand
A.W.A. Boot, C. Cools in: MAB, Vol. 71 (1997), p. 296-304
42   Article: Financiele innovaties en ondernemingsbeleid.
A.W.A. Boot, P.J.W. Duffhues in: MAB, Vol. 71 (1997), p. 336-343
43   Chapter: Financiele markten en concurrentie.
A.W.A. Boot in: De EMU in breed perspectief. (1997), p. 131-169
44   Book: Financiering en macht: van financiele structuur tot beheersstructuur.
A.W.A. Boot, P.A. Verheyen (1997), 184 p.
45   Article: Geld verdien je alleen met goede investeringsbeslissingen.
A.W.A. Boot in: Dossier, Vol. 28 (1997), p. 2-6
46   Article: Heilige Huisjes I.
A.W.A. Boot in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 82 (1997), p. 63-63
47   Article: Heilige Huisjes II.
A.W.A. Boot in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 82 (1997), p. 129-130
48   Chapter: Intervencio publica als mercats de capitals: el cas d'Holanda.
A.W.A. Boot, A. Schmeits in: El Credit Public a Europa. (1997), p. 79-129
49   Article: Lijfrente-aftrek: weg ermee?
A.W.A. Boot in: Verzekeringskamer; In beweging, Vol. 3 (1997), p. 4-4
50   Article: Maastricht ligt niet in Nederland.
A.W.A. Boot, C. Cools in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 82 (1997), p. 372-373