The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1997

21 to 30 of 654
1   11   21   31   41 ... 61 ... 121 ... 191 ... 261 ... 321 ... 391 ... 451 ... 521 ... 581 ... 651

21   Article: Shopping at the labour market: a real tale of fiction.
K.W.H. van Beek, C.C. Koopmans, B.M.S. van Praag in: European Economic Review, Vol. 41 (1997), p. 295-317
22   Report: An analysis of the 'Stability Pact'
R.M.W.J. Beetsma, H. Uhlig (1997)
23   Article: Central bank independence and public debt policy
R.M.W.J. Beetsma, A.L. Bovenberg in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 21 (1997), p. 873-894
24   Article: Designing fiscal and monetary institutions in a second-best world
R.M.W.J. Beetsma, A.L. Bovenberg in: European Journal of Political Economy, Vol. 13 (1997), p. 53-79
25   Report: Goede studies, de beste banen, academici van het studiejaar 1994-1995 op de arbeidsmarkt
P. Berkhout, D. Webbink (1997)
26   Report: Een micromodel voor de sociale-zekerheid: een vooronderzoek.
P.H.G. Berkhout, A. de Groot, J.W. Velthuijsen (1997)
27   Report: Modelaanpassingen en gevoeligheidsanalyse. Watersysteemverkenningen 1996.
P.H.G. Berkhout, P.J.A. Stam (1997)
28   Report: Schoolverlaters op zoek naar een baan 1992-1996: EBB-Schoolverlatersmonitor 1996.
P.H.G. Berkhout (1997)
29   Report: Van de weeromstuit: position paper over het Rebound effect.
P.H.G. Berkhout, J.W. Velthuijsen (1997)
30   Report: Waterrecreatie: studie over de WSV-doelgroep waterrecreatie. Watersysteemverkenningen.
P.H.G. Berkhout, E.R. Oldenboom, J.W. Velthuijsen, A. Wijffels (1997)