The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "1997"

AuthorsP. Berkhout, D. Webbink
TitleGoede studies, de beste banen, academici van het studiejaar 1994-1995 op de arbeidsmarkt
PublisherSEO/University of Amsterdam
PlaceAmsterdam
Year1997
Title seriesSEO rapport
Series number417
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
KeywordsHigh-educated; Employment; Labor market
AbstractIn opdracht van Elsevier onderzocht de SEO de arbeidsmarkt-positie van pas afgestudeerden in de veertig grootste studierichtingen. Daartoe werd een schriftelijke enquête gehouden onder afgestudeerden uit het studiejaar 1994/1995. De enquête leverde uiteindelijk informatie op over een kleine vijfduizend jonge academici. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Elsevier (nr. 21/24 mei 1997) en tevens zag een SEO-rapport het licht. Het onderzoek geeft inzicht in het baanzoekgedrag van jonge academici: sommigen beginnen reeds ver voor het doctoraal examen met oriëntatie op de arbeidsmarkt, anderen pas daarna. Het blijkt in elk geval - wellicht ingegeven door vermeende arbeidsmarktpers-pectieven - te verschillen per studierichting. Ook de zoekduren verschillen behoorlijk per studie. Informatici, wiskundigen, econometristen en (allerlei) technici vinden doorgaans binnen enkele maanden een baan. Veel langer zoeken de (kunst)historici, filosofen, sociaal geografen, biologen en taalwetenschappers. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat verschillende indicatoren die aangeven hoe een studie in de markt ligt vrijwel altijd dezelfde richting op wijzen. Dus: bij korte zoekduren zien we hoge salarissen, goed aansluitende banen en lage non-participatie, en omgekeerd. Afgaande op deze indicatoren wordt geconcludeerd dat (kunst)historici, filosofen, sociaal geografen, biologen, scheikundigen, psychologen en taalwetenschappers het beduidend moeilijker hebben op de arbeidsmarkt dan informatici, technici, wiskundigen, (fiscaal) juris-ten en economen. Het rapport is uitverkocht.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker