The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1996

51 to 60 of 577
1 ... 31   41   51   61   71 ... 111 ... 171 ... 221 ... 281 ... 341 ... 401 ... 461 ... 511 ... 571

51   Article: The Effects of different Forms of Two- and Single-Parent Families on the Well-Being of Their Children in Dutch Secondary Education
N. Borgers, J. Dronkers, B.M.S. van Praag in: Social Psychology of Education, Vol. 1 (1996), p. 147-169
52   Article: Verschillen tussen kinderen uit twee- en eenoudergezinnen in hun welbevinden op de middelbare school
N. Borgers, J. Dronkers, B.M.S. van Praag in: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, Vol. 12 (1996), p. 350-365
53   Article: Discharging a bankruptcy in France and the recovery of an undischarged claim against a debtor in the Netherlands
T.M. Bos in: Netherlands International Law Review, Vol. XLIII (1996), p. 390-396
54   Article: Een insolventieverdrag voor de lid-staten van de Europese Unie?
T.M. Bos in: Tijdschrift voor ondernemingsrecht en rechtspersonen, Vol. 39 (1996), p. 246-250
55   Article: Modelbepalingen van UNCITRAL in het perspectief van een eeuw tractaten en verdragen inzake internationale faillisementen
T.M. Bos in: Tijdschrift voor Insolventierecht, Vol. 2 (1996), p. 134-139
56   Report: Common persistence in nonlinear autoregressive models
H.P. Boswijk, P.H. Franses (1996)
57   Report: Common persistence in nonlinear autoregressive models
H.P. Boswijk, P.H. Franses (1996)
58   Report: Mixed normality and ancillarity in I(2) systems
H.P. Boswijk (1996)
59   Report: Mixed normality and ancillarity in I(2) systems
H.P. Boswijk (1996)
60   Article: Testing identifiablility of cointegrating vectors
H.P. Boswijk in: Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 14 (1996), p. 153-160