The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1996

211 to 220 of 577
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 191   201   211   221   231 ... 281 ... 341 ... 401 ... 461 ... 511 ... 571

211   Book: Het belang van de jaarrekening. Interactie tussen gebruikers, verschaffers en controleurs
M.N. Hoogendoorn (1996)
212   Article: Het jaar verslagen: een nieuwe reeks jaarverslaggevingsonderzoeken
M.N. Hoogendoorn, J.A.G.M. Koevoets, R.G.A. Vergoossen in: De Accountant, Vol. 103 (1996), p. 241-243
213   Article: Nederland en het IASC
M.N. Hoogendoorn in: MAB, Vol. 70 (1996), p. 347-349
214   Article: Quality of financial accounting and reporting in the Netherlands
M.N. Hoogendoorn, G.M.H. Mertens in: De Accountant, Vol. 103 (1996), p. 175-179
215   Article: Jaarrekeningenbeleid en aandelenkoers
B. Hoogveld, J. Oskamp, H.P.A.J. Langendijk in: Fiducie, Vol. 4 (1996), p. 21-27
216   Book: De fianciele positie van beeldende kunstenaars II
P. Hopstaken, H. Meulenbeek (1996)
217   Article: Op zoek naar het denkmodel achter de nota 'Ruimte voor Regio's'
H.J. van Houtum, F.W.M. Boekema, J.G. Lambooy in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 77 (1996), p. 11-17
218   Article: Business reengineering: sturen op samenhang
A. Huizing, W. Bouman in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 4 (1996), p. 4-12
219   Article: Beurswaarde en externe verslaggeving
P.H.A. van Hulsen in: Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie (1996), p. 181-192
220   Article: Yield management, methode voor prijsstelling, toegepast in toerisme
P. Huysse, E.R. Oldenboom in: Recreatie En Toerisme (1996), p. 8-11