The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1995

251 to 260 of 621
1 ... 61 ... 121 ... 181 ... 231   241   251   261   271 ... 301 ... 371 ... 431 ... 491 ... 551 ... 621

251   Article: De betekenis van elektronische markten voor het bedrijfsleven
M.W. de Jong, K.J. Oosterling in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 3 (1995), p. 39-46
252   Article: De betekenis van elektronische markten voor het bedrijfsleven
M.W. de Jong in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 3 (1995), p. 39-46
253   Chapter: Cao en algemeen verbindendverklaring
R.H. van het Kaar in: Instituties van de arbeidsmarkt, een retrospectieve studie (1995), p. 11-51
254   Book: De juridische organisatie van de onderneming
R.H. van het Kaar, A.F.M. Dorresteijn (1995)
255   Article: Instemmingsplichtig besluit; door OR gevraagde voorziening na belangenafweging afgewezen, bespreking van pres. Rb. Arnhem 4 juli 1995
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 10 (1995), p. 275-
256   Article: Instemmingsplichtig besluit; uitbreiding van bevoegdheden; de OR en het BW, bespreking van Ktg. Roterdam 20 december 1993 en Rb. Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994, nr. 248
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 10 (1995), p. 21-22
257   Article: Medezeggenschapsrechten na juridische fusie, bespreking van pres. Rb. Leeuwarden 9 februari 1995
R.H. van het Kaar in: Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vol. 1995 (1995), p. 13-14
258   Article: Medezeggenschapsrechten na juridische fusie, bespreking van pres. Rb. Leeuwarden 9 februari 1995
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, Vol. 10 (1995), p. 129-130
259   Book: Ondernemingsraad en vertrouwenscommisaris
R.H. van het Kaar (1995)
260   Article: Onderzoek: OR wil meer invloed, maar gebruikt die niet altijd
R.H. van het Kaar in: OR informatie (1995), p. 30-33