The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "1995"

AuthorsA. Kolk, E. van der Weij
TitleOptimisme getemperd : de milieusituatie in Midden- en Oost-Europa
JournalOost-Europa Verkenningen
Volume142
Year1995
Pages7-15
ISSN0166-5146
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
Keywordsenvironment; Middle Europe; Eastern Europe
AbstractNa de omwenteling in Midden- en Oost-Europa werd een begin gemaakt met het bestrijden van de grote miliuproblemen. Het annvankelijke optimisme dat de democratie, de vrije markt en de westerse hulp tot snelle resultaten zouden leiden, is inmiddels wat weggeƫbd. Evenals bij de economische hervomingen zijn de oplossingen op milieugebied complexer dan gedacht. De verbetering van de milieusituatie in Midden- en Oost-Europa zal een zaak van lange adem zijn. Alleen kleine stappen, zoals gerichte lokale projecten, versterking van de institutionele capaciteit en het verminderen van economische inefficiƫnties, kunnen een oplossing langzamerhand dichterbij brengen. Dit artikel schetst in algemene zin de omvang van de milieuproblematiek, de veranderingen die zich hebben voorgedaan, alsmede de dilemma's en de mogelijkheden.
Document typeArticle
Download
Document finderUvA-Linker