The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

ACTA - 2001

201 to 210 of 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

201   Article: Informed consent in Dutch dental practice: knowledge, attitudes and self-efficacy of dentists
B.C. Schouten, M.A.J. Eijkman, J. Hoogstraten, J. den Dekker in: Patient Education and Counseling, Vol. 42 (2001), p. 185-192
202   Chapter: Afwijkingen in aantal gebitselementen en in hun vorm
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 313-328
203   Chapter: Formatieve stoornissen in de structuur van de harde tandweefsels
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 287-312
204   Chapter: Stoornissen in doorbraaktijd en -plaats
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 329-335
205   Chapter: Verkleuringen van gebitselementen
A.H.B. Schuurs in: Kindertandheelkunde 1 (2001), p. 337-342
206   Article: The Eurocleft project 1996-2000: overview
W.C. Shaw, G. Semb, P. Nelson, V. Brattstrom, K. Molsted, B. Prahl-Andersen, K.K. Grundlach in: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Vol. 29 (2001), p. 131-140
207   Article: Het effect van profylactische toediening van levofloxacin op darm- en keelflora bij neutropene patienten met hematologische maligniteiten
A.M. Simoons-Smit, G.J. Timmers, A.J. van Winkelhoff, P.C. Huijgens, C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 24 (2001), p. 392-
208   Article: Cervicale dentinegevoeligheid
L.W.M. van der Sluis, P.R. Wesselink in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 108 (2001), p. 492-495
209  download 57705 Dissertation: Acute medical complications and the medical risk-related history in the general dental practice
E.C. Smeets (2001), p. 213
210   Chapter: Chapter 19: The controversial adenoid cystic carcinoma The role of conservative versus radical surgery
G.B. Snow, I. van der Waal in: Controversies in the management of salivary gland disease (2001), p. 207-227