FAQ

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik mijn publicatie in de Digital Academic Repository van de UvA plaatsen?

Allerlei soorten digitale publicaties (artikelen, dissertaties, boeken, hoofdstukken van boeken, preprints, etc.) kunnen worden ingevoerd in UvA-DARE. In het algemeen is het beleid om documenten in PDF formaat in te voeren.

Publicaties kunt u met behulp van Personal Metis registreren. Via Personal Metis kunt u ook een bestand bij een publicatie uploaden. Meer informatie over Personal Metis vindt u in de handleiding (in het Engels).

Indien uw instituut, afdeling of faculteit belangstelling heeft om mee te doen aan UvA-DARE dan kunt u contact opnemen met (dare@uva.nl).

Hoe bewaart de Digital Academic Repository van de UvA mijn publicaties op lange termijn?

Binnen het landelijke DARE initiatief, een samenwerkingsproject van alle Nederlandse universiteiten, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), SURF, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB), zijn afspraken gemaakt om elektronische publicaties op lange termijn te bewaren. Publicaties worden via de universitaire archieven in het e-Depot van de KB gedeponeerd. De Koninklijke Bibliotheek staat internationaal vooraanstaand op het vlak van het duurzaam bewaren van digitale publicaties. Tijdens de looptijd van het DARE project (2003-2007) zijn de nodige verbindingen gemaakt tussen de Digital Academic Repository van de UvA en het e-Depot van de KB.

Waar is mijn persoonlijke publicatielijst en hoe kan ik er naar linken?

U kunt uw publicatielijst in UvA-DARE vinden als u zoekt op uw DAI (Digital Author Identification) nummer. Tevens kunt u uw publicatielijst in NARCIS vinden met uw DAI nummer. U kunt uw DAI vinden door onder "Blader door de repository" te zoeken op uw naam. Uw DAI staat dan naast uw naam vermeld. Indien u nog geen DAI nummer heeft kunt u deze aanvragen via dare@uva.nl

Waar vind ik de publicatielijst van mijn faculteit / instituut / afdeling?

Via de "Blader de repository" optie kunt u per faculteit, per jaar de publicatielijsten bekijken, ook is het mogelijk om van een aantal tijdschriften een publicatielijst te bekijken. Via "Geavanceerd zoeken" kunt u ook publicatielijsten bekijken per instituut of afdeling.

Welke diensten biedt UvA-DARE aan?

Hoe besluit ik of een van mijn publicaties ook volledig beschikbaar komt voor iedereen?

U kunt uw volledige publicatie zonder meer wereldwijd beschikbaar stellen in de volgende gevallen:

Soms is er een overeenkomst gesloten met een uitgever, waarbij alleen een working paper of preprint via een archief openbaar gemaakt kan worden. Veelal mag na publicatie in een tijdschrift de working paper of preprint toegankelijk blijven in het archief.

Is er een overeenkomst gesloten waarin de auteur afstand doet van alle rechten op de publicatie? In dat geval moet overleg met de betreffende uitgever plaatsvinden. De auteur mag dan immers niet meer zelf bepalen wat er gebeurt met de eigen publicatie. Deze situatie doet zich helaas vaker voor dan wenselijk, met name bij de grote commerciële uitgevers. Het is dan ook belangrijk een goede afweging te maken voordat men ervoor tekent alle rechten eenzijdig en volledig over te dragen. De toegankelijkheid van publicaties is hiermee immers niet gediend. Meer informatie kunt u vinden op de Open Access site van de UvA

Waarom wordt mij gevraagd een kopie van een publicatie op te sturen als deze reeds aanwezig is in een UvA bibliotheek?

De bibliotheek van de UvA kan u om een uitgave van uw publicatie vragen zodat deze wereldwijd toegankelijk kan worden gemaakt en kan worden hergebruikt voor onderwijs en/of onderzoek. Het wereldwijd toegankelijk maken van publicaties heet Open Access. Meer informatie vindt u op de Open Access site van de UvA.

Hoe komen verwijzingen naar mijn publicaties terecht in dit internationaal netwerk van informatiediensten?

De Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam voldoet aan de eisen van het Open Archives Initiative waardoor de bibliografische gegevens (metadata) door harvesters worden opgehaald en in andere informatiesystemen worden verwerkt. Hierdoor kan metadata over UvA publicaties teruggevonden worden in andere databases.

Waar zijn de verwijzingen naar mijn publicaties terug te vinden?

Naast andere wetenschappelijke onderzoeks portalen worden de resulaten uit DARE zichtbaar gemaakt via

Hoe verwijs ik naar een deel van een publicatie?

De pagina nummers van een peer-reviewed artikel kunnen verschillen met de pagina nummers van de uiteindelijk gepubliceerde versie van het artikel. Dit kan voor verwarring zorgen als er verwezen moet worden naar een deel van de tekst. Om dit probleem gemakkelijk te omzeilen kunt u in plaats van de pagina nummer de paragraaf opnemen in de verwijzing. Zo voorkomt u enige verwarring over de locatie van de aangehaalde tekst.