FAQ

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik mijn publicatie in de Digital Academic Repository van de UvA plaatsen?

Allerlei soorten digitale publicaties (artikelen, dissertaties, boeken, hoofdstukken van boeken, preprints, etc.) kunnen ingediend worden in UvA-DARE. In het algemeen is het beleid om documenten in PDF formaat in te dienen.

Voor meer informatie over het indienen van documenten kunt u zich wenden tot de contactpersonen van uw faculteit, instituut of afdeling. In deze fase van UvA-DARE zijn afspraken gemaakt met:

Indien uw instituut, afdeling of faculteit belangstelling heeft om mee te doen aan UvA-DARE dan kunt u contact opnemen met (dare@uva.nl).

Welke wetenschappelijke instellingen zijn betrokken in dit landelijk en internationaal netwerk?

In Nederland participeren in het kader van het landelijke DARE project alle universiteiten en de KNAW. Internationaal groeit snel het aantal instellingen dat deel uitmaakt van dit internationaal netwerk aan informatiediensten.

Hieronder volgt een selectie:

Institutionele repositories

Australië

Australian National University - publicaties
Monash University - publicaties
University of Melbourne - publicaties
University of Queensland - publicaties

Canada

Université Laval - proefschriften

Duitsland

Humboldt University Berlin - publicaties
Universitdt Dortmund - publicaties
University Duisburg-Essen - proefschriften
Ludwig-Maximilians-Universität München - publicaties ; proefschriften

Ierland

National University of Ireland Maynooth - publicaties

Italië

Università degli Studi di Trento - publicaties

Nederland

Universiteit van Amsterdam - publicaties ; proefschriften
Rijksuniversiteit Groningen - proefschriften
Erasmus Universiteit Rotterdam - publicaties
Universiteit van Tilburg - publicaties
Universiteit Utrecht - proefschriften

Noorwegen

University of Oslo - proefschriften

Oostenrijk

Wirtschaftsuniversität Wien - publicaties

Verenigde Staten

University of California - publicaties
California Institute of Technology (CalTech) - publicaties ; proefschriften
Louisiana State University - proefschriften
Massachusetts Institute of Technology (MIT) - publicaties ; proefschriften
Virginia Tech - proefschriften

Zweden

Lund University - publicaties
Universities of Stockholm, Södertörn, Umeå, Uppsala and Örebro - publicaties

Zwitserland

CERN - publicaties

Repositories op onderwerp

arXiv.org e-Print archive (Physics)

Research Papers in Economics

Hoe bewaart de Digital Academic Repository van de UvA mijn publicaties op lange termijn?

Binnen het landelijke DARE initiatief, een samenwerkingsproject van alle Nederlandse universiteiten, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), SURF, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB), worden afspraken gemaakt om elektronische publicaties op lange termijn te bewaren. Het is de bedoeling dat deze publicaties via de universitaire archieven in het e-Depot van de KB worden gedeponeerd. De Koninklijke Bibliotheek staat internationaal vooraanstaand op het vlak van het duurzaam bewaren van digitale publicaties. Tijdens de looptijd van het DARE project (2003-2007) worden de nodige verbindingen gemaakt tussen de Digital Academic Repository van de UvA en het e-Depot van de KB.

Waar is mijn persoonlijke publicatielijst en hoe kan ik er naar linken?

Via de Blader optie kunt - door bij auteurs naar uw eigen naam te bladeren uw publicatielijst zien. U kunt naar uw publicatielijst linken met: http://dare.uva.nl/auteur/achternaam,voorletter(s). Bijvoorbeeld:

dare.uva.nl/auteur/heertje,a
dare.uva.nl/en/author/heertje,a
Publicaties voor prof.dr A. Heertje. Nederlandse en Engelse interface.
dare.uva.nl/auteur/benthem,j.f.a.k.van
dare.uva.nl/en/author/benthem,j.f.a.k.van
Publicaties voor prof.dr J.F.A.K. van Benthem. Nederlandse en Engelse interface.

Waar is de publicatielijst van mijn instituut/afdeling en mijn faculteit?

Via de Blader optie kunt - door bij faculteit naar uw faculteitsnaam en daarbinnen instituut/afdelingsnaam te bladeren de publicatielijsten zien. U kunt naar deze publicatielijsten linken met de op de pagina genoemde link. Bijvoorbeeld:

dare.uva.nl/fee
dare.uva.nl/en/fee
Publicaties voor Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (fee). Nederlandse en Engelse interface.

Welke diensten biedt UvA-DARE aan?

Hoe besluit ik of een van mijn publicaties ook volledig beschikbaar komt voor iedereen?

U kunt - volledige publicatie zonder meer wereldwijd beschikbaar stellen in de volgende gevallen:

Soms is er een overeenkomst gesloten met een uitgever, waarbij alleen een working paper of preprint via een archief opnebaar gemaakt kan worden. Veelal mag na publicatie in een tijdschrift de working paper of preprint toegankelijk blijven in het archief.

Is er een overeenkomst gesloten waarin de auteur afstand doet van alle rechten op de publicatie? In dat geval moet overleg met de betreffende uitgever plaatsvinden. De auteur mag dan immers niet meer zelf bepalen wat er gebeurt met de eigen publicatie. Deze situatie doet zich helaas vaker voor dan wenselijk, met name bij de grote commercikle uitgevers. Het is dan ook belangrijk een goede afweging te maken voordat men ervoor tekent alle rechten eenzijdig en volledig over te dragen. De toegankelijkheid van publicaties is hiermee immers niet gediend.

Hoe komen verwijzingen naar mijn publicaties terecht in dit internationaal netwerk van informatiediensten?

De Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam voldoet aan de eisen van het Open Archives Initiative waardoor de bibliografische gegevens (metadata) door harvesters worden opgehaald en in andere informatiesystemen worden verwerkt. Hierdoor kan metadata over UvA publicaties teruggevonden worden in andere databases.

Waar zijn de verwijzingen naar mijn publicaties terug te vinden?