Search results

Record: oai:ARNO:332296

AuthorGiovanna Fossati
TitleFrom Grain to Pixel : The Archival Life of Film in Transition
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFraming Film
Issue1
Year2011
Pages336
ISBN9789089641397
InstituteAUP (Amsterdam University Press)
KeywordMotion pictures; Film; Digital Archiving; Pixel
AbstractHet bewegende beeld bevindt zich in een overgangsperiode waarin analoge (fotochemische) film geleidelijk vervangen wordt door digitale film. Deze overgang heeft niet alleen diepgaande invloed op filmproductie en -distributie, maar ook op de manier van archiveren van film en de theoretische conceptualisering van dit medium. Van digitale archieven worden steeds nieuwe vormen ontwikkeld. Deze archieven - digitale filmdatabases en YouTube bijvoorbeeld - maken gebruik van media die participatie van vele gebruikers mogelijk maken en worden zo toegankelijker dan ooit. Ondertussen is er nog onvoldoende dialoog tussen archivarissen en filmwetenschappers. From Grain to Pixel slaat een brug tussen archiveringspraktijken en wetenschappelijk onderzoek dat gebaseerd is op relevante debatten in film- en nieuwe mediastudies. Fossati stelt een nieuwe theorie op voor het archiveren en restaureren van film. Dit biedt mogelijkheden voor een hernieuwde dialoog tussen archivarissen en wetenschappers.
Film is in a state of rapid change, with the transition from analog to digital profoundly affecting not just filmmaking and distribution, but also the theoretical conceptualization of the medium film and the practice of film archiving. New forms of digital archives are being developed that make use of participatory media to provide a more open form of access than any traditional archive has offered before. Film archives are thus faced with new questions and challenges. From Grain to Pixel attempts to bridge the fields of film archiving and academic research, by addressing the discourse on film ontology and analysing how it affects the role of film archives. Fossati proposes a new theoretization of film archival practice as the starting point for a renewed dialogue between film scholars and film archivists.
BICABC APF; AP
Document typeBook
Download paperdownload 9789089641397_web.pdf document/442836