Search results

Record: oai:ARNO:216719

TitleThe Cinema of Attractions Reloaded
EditorWanda Strauven
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFilm Culture in Transition
Year2006
Pages464
ISBN9789053569450
KeywordMotion pictures; Film
AbstractWat hebben de broers Lumière gemeenschappelijk met de broers Wachowski? Meer dan honderd jaar scheidt deze twee duo's van elkaar, maar op even doordringende wijze hebben ze de filmkijker van hun tijd weten te verbazen met speciale effecten van beweging: een trein die recht op het publiek inrijdt en een vliegende kogel in slow motion. Behoren ze wellicht tot dezelfde familie van de cinema of attractions? Twintig jaar geleden lanceerde Tom Gunning de term 'cinema of attractions' om de essentie van de vroege film (1895-1906) te definiëren. Zijn term sloeg aan en werd snel ook buiten het domein van de vroege cinema gebruikt. Deze bundel buigt zich over de aantrekkelijkheid en de bruikbaarheid van de term voor zowel vroege als digitale cinema. Deze bundel biedt een caleidoscopisch overzicht van een belangrijk historiografisch debat. Met bijdragen van de belangrijkste onderzoekers in dit vakgebied, o.a. Tom Gunning, André Gaudreault, Thomas Elsaesser, Charles Musser, Scott Bukatman en Vivian Sobchack.
What have Lumière in common with Wachowski? More than one hundred years separate these two pairs of brothers who astonished, quite similarly, the film spectator of their respective time with special effects of movement: a train rushing into the audience and a bullet flying in slow motion. Do they belong to the same family of "cinema of attractions"? Twenty years ago Tom Gunning introduced the phrase "cinema of attractions" to define the essence of the earliest films made between 1895 and 1906. His term scored an immediate success, even outside the field of early cinema. The present anthology questions the attractiveness and usefulness of the term for both pre-classical and post-classical cinema. With contributions by the most prominent scholars of this discipline (such as Tom Gunning, André Gaudreault, Thomas Elsaesser, Charles Musser, Scott Bukatman and Vivian Sobchack) this volume offers a kaleidoscopic overview of an important historiographical debate.
BICAP
DOI10.5117/9789053569450
Document typeBook
Download paperdownload 9789053569450.pdf document/133278