Search results

Record: oai:ARNO:173197

AuthorMichael Walker
TitleHitchcock's Motifs
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFilm Culture in Transition
Year2005
Pages496
ISBN9789053567739
KeywordMotion pictures; Film
AbstractIn de overvloed aan Hitchcock-boeken, heeft Hitchcock's Motifs een nieuwe invalshoek weten te vinden. Uitgaande van terugkerende objecten, decors, karakters en gebeurtenissen heeft Michael Walker zo'n veertig motieven, thema's en clusters geïdentificeerd in het gehele oeuvre van Hitchcock. Niet alleen komen alle 52 bestaande bioscoopfilms daarbij aan bod, maar ook representatieve episodes uit zijn televisieseries. Connecties en diepere betekenissen die Hitchcockfans misschien allang voorvoelden of vermoeden, komen eindelijk in hun volle betekenis aan het licht. Ze vormen een complex web van kruisverwijzingen die het werk van deze unieke kunstenaar de diepte, samenhang en weerklank geven en Hitchcock's positie rechtvaardigen als een van de meest bekende filmregisseurs ooit. Het boek kan gebruikt worden als een mini-encyclopedie van Hitchcock motieven, maar in de individuele lemma's wordt ook volop aandacht besteed aan de bredere sociale context, de verborgen bronnen en de soms onbewuste betekenissen in het werk waarmee het duidelijk verankerd wordt in de eigen context.
Among the abundant Alfred Hitchcock literature, Hitchcock's Motifs has found a fresh angle. Starting from recurring objects, settings, character-types and events, Michael Walker tracks some forty motifs, themes and clusters across the whole of Hitchcock's oeuvre, including not only all his 52 extant feature films but also representative episodes from his TV series. Connections and deeper inflections that Hitchcock fans may have long sensed or suspected can now be seen for what they are: an intricately spun web of cross-references which gives this unique artist's work the depth, consistency and resonance that justifies Hitchcock's place as probably the best know film director ever. The title, the first book-length study of the subject, can be used as a mini-encyclopaedia of Hitchcock's motifs, but the individual entries also give full attention to the wider social contexts, hidden sources and the sometimes unconscious meanings present in the work and solidly linking it to its time and place.
BICAPFB; AP
Document typeBook
Download paperdownload 9789053567739.pdf document/171948