Search results

Record: oai:ARNO:172978

TitleHarun Farocki : Working on the Sight-Lines
EditorThomas Elsaesser
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFilm Culture in Transition
Year2004
Pages384 + 32 pag's ill.
ISBN9789053566350
KeywordMotion pictures; Film
AbstractAl meer dan dertig jaar is Harun Farocki werkzaam als filmmaker, documentaire-maker, film-essayist en installatie kunstenaar. Hij houdt zich niet zozeer bezig met het creëren van een beeld van het leven, als wel met het leven van de beelden die ons omringen in kranten, de bioscoop, in de geschiedenis- en handboeken, op posters en in advertenties. Zijn enorme oeuvre omvat meer dan zestig films waaronder drie speelfilms (Zwischen den Kriegen/Between the Wars, Etwas wird sichtbar/In Your Eyes: Vietnam, Wie man sieht), essay films (zoals Images of the World-Inscription of War, Videogramme of a Revolution), kritische mediastukken, experimenteel werk, kinderfilms voor televisie, filmhistorische filmessays (waaronder een film over Peter Lorre), 'educatieve' films in de traditie van Brecht (zoals bijvoorbeeld Workers leaving the Factory) and installaties (zoals Still Life, tentoongesteld op de Documenta X, Kassel, Duitsland). In deze monografie - de eerste Engelstalige studie over Harun Farocki - benaderen toonaangevende wetenschappers Farocki's werk vanuit verschillende invalshoeken, waarbij zowel aandacht is voor een reeks theoretische vraagstukken alsook gereflecteerd wordt op zijn voorbeeldige werk als filmmaker. Het boek is aangevuld met interviews, een selectie uit de artikelen van Farocki en een becommentarieerde filmografie.
For more than thirty years Farocki has been a filmmaker, documentarist, film-essayist and installation artist. What preoccupies him above all is not so much an image of life, but the life of images, as they surround us in the newspapers, the cinema, history books, user manuals, posters, CCTV footage and advertising. His vast oeuvre of some sixty films includes three feature films (Zwischen den Kriegen/Between the Wars, Etwas wird sichtbar: Vietnam/In Your Eyes: Vietnam, Wie Man sieht/As You See), essay films (e.g. Images of the World-Inscription of War), critical media-pieces, experimental work, children's features for television, historical film essays (e.g. on Peter Lorre), `learning-films' in the tradition of Brecht (e.g. Workers Leaving the Factory) and installation pieces (e.g. Still Life). In this monograph, Elsaesser approaches Farocki's work from different critical perspectives, as well as reflecting on his extraordinary biography. The volume is complemented by interviews, a selection of writings by Farocki and an annotated filmography. £22,50 $39,95
BICAP
DOI10.5117/9789053566350
Document typeBook
Download paperdownload 9789053566350.pdf document/171928