Search results

Record: oai:ARNO:172898

AuthorThomas Elsaesser
TitleEuropean Cinema : Face to Face with Hollywood
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFilm Culture in Transition
Year2005
Pages566
ISBN9789053565940
KeywordCulture and institutions; Motion pictures; History, geography, and auxiliary disciplines; Culture and instituten; Film; Geschiedenis
AbstractOnder invloed van de rivaliteit met Hollywood en de val van de muur in 1989 vond er in de jaren '90 in veel West-Europese landen een levendig debat plaats over de toekomst van de nationale filmtradities. Van het bestaan van zich onderscheidende 'nationale' stijlen, zoals bijvoorbeeld neo-realisme, zou niet langer kunnen worden uitgegaan. Film zou een benepen kunstvorm geworden zijn, die redding zoekt in het bewaren van de 'nationale' erfenis of hoopt op artistieke vernieuwing van televisie en door de overheid gesubsidieerde prestigeprojecten. In European Cinema blikt Thomas Elsaesser terug op het debat en geeft een genuanceerder beeld van verschillende factoren die sinds de jaren zestig een rol speelden. Er is o.m. aandacht voor de raakvlakken met de 'world cinema' en de opkomst van de Aziatische film, de invloed van het internationale film festival circuit, de rol van televisie en de veranderende esthetiek in auteur-cinema. Nieuwe toeschouwers hebben andere voorkeuren, en nieuwe technologie├źn bieden de mogelijkheid om bestaande identiteiten te hervormen, maar de Europese cinema heeft nog steeds een belangrijke functie in het vaststellen van kritische en creatieve agenda's, ook al is haar economische en institutionele basis in beweging.
In the face of renewed competition from Hollywood since the early 1980s and the challenges posed to Europe's national cinemas by the fall of the Wall in 1989, independent filmmaking in Europe has begun to re-invent itself. European Cinema: Face to Face with Hollywood re-assesses the different debates and presents a broader framework for understanding the forces at work since the 1960s. These include the interface of "world cinema" and the rise of Asian cinemas, the importance of the international film festival circuit, the role of television, as well as the changing aesthetics of auteur cinema. New audiences have different allegiances, and new technologies enable networks to reshape identities, but European cinema still has an important function in setting critical and creative agendas, even as its economic and institutional bases are in transition.
BICJF; AP; HB
DOI10.5117/9789053565940
Document typeBook
Download paperdownload 9789053565940.pdf document/133232