Search results

Record: oai:ARNO:172800

TitleCamera Obscura, Camera Lucida : Essays in Honor of Annette Michelson
EditorsRichard Allen, Malcolm Turvey
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFilm Culture in Transition
Year2003
Pages296
ISBN9789053564943
KeywordMotion pictures; Film
AbstractDe bijdrage aan de kunst- en filmkritiekdie Annette Michelson afgelopen drie decennia heeft geleverd, is ongeëvenaard. In dit boek wordt door filmcritici die door haar werk zijn beïnvloed de erfenis van Michelson besproken . Duidelijk wordt dat sommigen haar inspanningen voortzetten om een theoretisch kader te vormen om modernistische kunst te begrijpen, terwijl anderen haar vorm van interdisciplinaire kritiek met betrekking tot de avant-gardistische en modernistische kunstwerken en kunstenaars verder ontwikkelen. Iedereen brengt, in losse essays, op de één of andere manier hulde aan de buitengewone bijdrage die Michelson heeft geleverd en toont aan dat de door haar ontwikkelde kennis nog steeds actueel is.
Annette Michelson's contribution to art and film criticism over the last three decades is unparalleled. This volume honors Michelson's unique legacy with original essays by some of the many scolars that have been influenced by her work. Some continue her efforts to develop theoretical frameworks for understanding modernist art, while others practice her form of interdisciplinary crtiticism in relation to avant-garde and modernist art works and artists. Still others investigate and evaluate Michelson's work itself. All in some way pay homage to het extraordinary contribution and demonstrate its continued centrality to the field of art and film criticism.
BICAP
DOI10.5117/9789053564943
Document typeBook
Download paperdownload 9789053564943.pdf document/171912