Search results

Record: oai:ARNO:172613

AuthorSiegfried Zielinski
TitleAudiovisions : Cinema and Television as Entr'actes in History
PublisherAmsterdam University Press
PlaceAmsterdam
ImprintAmsterdam University Press
Title seriesFilm Culture in Transition
Year1999
Pages360
ISBN9789053563137
KeywordCulture and institutions; Motion pictures; Culture and instituten; Film
AbstractDe productie, de distributie, en de waarneming van bewegende beelden zijn onderhevig aan een radicale transformatie. Doordat steeds snellere computers en digitale technologie kracht bundelen, ontstaat er een nieuwe vorm van 'audiovisie'. Bijna niets zal hetzelfde blijven. De ooit 'normale' media voor het uitdragen van film - de bioscoop en de televisie - blijken niet meer te zijn dan een intermezzo in de geschiedenis van de audiovisuele media. Dit boek interpreteert de veranderingen niet als cultureel verlies maar als een uitdaging: de nieuwe 'audiovisie' moet anders benaderd worden om strategische interventie mogelijk te maken. 'Audiovisions' ondersteunt deze benadering op historische wijze. Door te kijken naar 100 jaar, van het eind van de negentiende tot aan het eind van de 20ste eeuw, laat het zien waarom de bioscoop en televisie als eindige, culturele vormen gezien moeten worden. Tevens is het boek een pleidooi voor ' blijvend kracht' van studies naar culturele technologie en de technologische cultuur van film. Essayistisch in stijl, is het boek gestructureerd rond verschillende historische fasen. De beelden en bij de tekst zorgen voor supplementaire informatie, contrast, en aanvullend commentaar.
The production, distribution, and perception of moving images are undergoing a radical transformation. Ever-faster computers, digital technology, and microelectronic are joining forces to produce advanced audiovision -the media vanishing point of the 20th century. Very little will remain unchanged. The classic institutions for the mediation of film - cinema and television - are revealed to be no more than interludes in the broader history of the audiovisual media. This book interprets these changes not simply as a cultural loss but also as a challenge: the new audiovisions have to be confronted squarely to make strategic intervention possible. Audiovisions provides a historical underpinning for this active approach. Spanning 100 years, from the end of the 19th to the end of the 20th century, it reconstructs the complex genesis of cinema and television as historically relative - and thus finite - cultural forms, focussing on the dynamics and tension in the interaction between the apparatus and its uses. The book is also a plea for 'staying power' in studies of cultural technology and technological culture of film. Essayistic in style, it dispenses with complicated cross references and, instead, is structured around distinct historical phases. Montages of images and text provide supplemental information, contrast, and comment.
BICJF; AP
DOI10.5117/9789053563137
Document typeBook
Download paperdownload 9789053563137.pdf document/133219